Uppvärmningsmetoder för hus

Det finns ett stort utbud av alternativ för den som vill byta värmegenerator i sitt hem. Direkt elvärme är det dyraste och då en hel del hem endast har det vill många ha andra uppvärmningsmöjligheter. Det finns ett antal möjliga val, beroende på vad som är viktigast för dig. Ett lättskött, ekonomiskt eller miljövänligt alternativ. Eller kanske lite av varje? Nedan följer några av de vanligaste metoderna. Årskostnaderna är anpassade efter ett hus med en förbrukning av 20 000 kWh per år.

pelletsbrännare

Att elda med oljepanna finns få fördelar med, varken för ekonomin eller för miljön. Tiden när olja var billigt är för länge sedan förbi och förbränningen av olja bidrar även till växthuseffekten. Mycket av kostnaden för oljeuppvärmning beror dock på den skatt som tas ut för fossila bränslen. Oljepriset har inte gått upp så mycket under åren.

Om du redan har en oljepanna i ett bra skick kan du istället för att slänga den installera en pelletsbrännare. Det kostar mellan 25 000 och 30 000 kr. En installation av en helt ny pelletspanna kostar minst 70 000 kr. I pelletsbrännaren eldar du med formpressat sågspån tillverkat av träråvara som sedan värmer upp ditt tappvarmvatten och dina vattenradiatorer. Årskostnaden när du eldar med pellets är 22 500 kr.

Ett alternativ som för varje år blir mer effektivt och är det mest ekonomiska just nu är en luft/vattenvärmepump. Efter en grundinvestering på 90 000- 120 000 kr blir den årliga kostnaden lite under 20 000 kr. Värmepumpen värmer med luft från omgivningen upp varmvatten som sedan förs ut i det vattenburna systemet, till element och kranar. Luft/värmepumpen har vanligen en elpatron som står för de 25 % av energiproduktionen som värmepumpen inte täcker upp. Den stora nackdelen med en luft/vattenvärmepump är att den producerar väldigt lite eller ingen el alls om utomhustemperaturen sjunker under -10 grader.

Har du tillgång till egen skog är vedeldning ett utmärkt alternativ. En vedpanna kostar ungefär 90 000 kr, men är sedan i princip närapå gratis att använda. Ved är liksom annat biobränsle klimatneutralt. Det betyder att det inte bidrar till växthuseffekten. Däremot leder utsläppen av kväve- och svaveloxider till försurning och övergödning.

Om du vill ha miljövänlig uppvärmning, oavsett kostnad, är solvärme det rätta valet. Den enda el som används är då till cirkulationspumpen. En solfångare täcker endast 30 % av uppvärmningsbehovet och måste därför vintertid kombineras med till exempel en vedpanna. På sommaren är det å andra sidan energisnålt eftersom fem kvadratmeter solfångaryta räcker för att hålla dig med tappvarmvatten. En anläggning i den storleken kostar ungefär 25 000 kr.