Bygga attefallshus

Tidigare fick du bygga till en liten friggebod på max 15 kvadratmeter, men 2014 ändrades det för de som har ett bostadshus. Det blev då möjligt att bygga till ett eller flera små hus, så kallade Attefallshus. Ett attefallshus får max vara på 25 kvadratmeter, och det går bra att bygga flera så länge den totala ytan inte överskrider 25 kvadratmeter.

Reglerna kring hur uppförandet får gå till är inte så många. Det kräver dock att du ansökt om ett startbesked hos byggnadsnämnden i din kommun. Det finns vissa skillnader mellan ett attefallshus och en friggebod förutom storleken. Attefallshuset har många användningsområden då det bland annat får göras till en självständig och permanent bostad. Eller vad sägs om garage, bastu eller förråd? Användningsområdena är många och det är nästan bara din fantasi som kan sätta stopp för attefallshuset. Väljer du Högloftets attefallshus får du hjälp och råd med vilka regler som gäller.

Med frihet kommer ansvar

Då det har så pass stort användningsområde måste man följa Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR och EKS). Om det ska användas till permanentboende ska det vara inrett som en fullt bebolig hus med möjlighet till både hygien och matlagning. Det ska även handikappanpassas enligt regelverket.

Får man bygga vid stranden?

Om du önskar uppföra ditt attefallshus nära vatten så krävs det att du ansökt om ett tillstånd enligt miljöbalken (normalt 100 meter från vattendrag, hav och sjö). Även där gäller det att du kontrollerar med byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller.

Bygglov?

I Byggnadsnämndens detaljplan framgår det om det krävs bygglov där du önskar uppföra ditt attefallshus. Det är ofta på områden som är särskilt viktiga av någon anledning där det kan uppstå problem eller om det är nära någon militär förläggning. Man kan säga att det främst berör platser som har ett riksintresse.

När du väl kommit så långt att du planerat var attefallshuset ska stå och startbesked står klart är det bara att sätta igång. Lycka till!

Snyggt kring huset

När huset väl är på plats återstår bara att snygga till området runt huset. Det innefattar vanligtvis iordningställande av rabatter, gräsmattor och ytor täckta av marksten.