Bygga friggebod

bygga friggebodNamnet friggebod som den här typen av bod heter idag kommer faktiskt från Birgit Friggebo som under sin tid som bostadsminister år 1979 avskaffade den bygglovsplikt som gällde för två byggnader av just den här typen på högst 10 kvadratmeter. År 2008 utökades omfattningen av friggebodar till att man nu kan bygga upp till 15 kvadratmeter stora bodar med max 3 meter upp till taknocken utan bygglov. Man kan också med dagens regler bygga flera olika bodar men då får inte den totala arean på  bodarna överstiga 15 kvadratmeter. Ett annat krav för att det ska räknas som en friggebod är att den endast får vara ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Någonting man dock måste tänka på är sina grannar. Om det är så att friggeboden kommer att hamna mindre än 4,5 meter ifrån tomtgränsen så måste man faktiskt fråga sina grannar om tillstånd att bygga sin friggebod. Det bästa är om man också kan få godkännadet på papper så att det inte blir några meningsskiljaktighet under byggets gång.

Vart friggeboden slutligen ska placeras är det allra viktigaste beslutet efter du har bestämt dig för att faktiskt bygga en. Friggeboden kan bli ett riktigt användbart och uppskattat tillskot till bostadshuset och av just den anledningen är det viktigt att noga fundera på var man vill placera det. Några saker man kan ha i åtanke när man letar efter rätt plats är vart vatten rinner, utsikt, orientering och skuggning. Man kan också börja fundera på åt vilket vädersträck fönstren skall vara placerade och om man skulle vilja ha ett trädäck eller en annan uteplats i närheten av friggeboden.

För att lättare kunna föreställa sig hur det kommer att bli kan man slå ner några spetsiga pinnar i marken. Därefter kan man enkelt spänna upp ett snöre runt pinnarna för att se vilken yta boden kommer att uppta.