Lastpallar

En lastpall är en konstruktion av trä eller plast, som används som underlag för att transportera gods av olika slag. Pallen finns i standardiserade mått: helpall  eller halvpall; 800×1200 eller 800×600 mm respektive. Höjden på varje pall är c:a 20 cm.

lastpallar

Lastpallar har funnits sedan 1950-talet med ursprung från Småland. Pallarna lämpar sig särskilt väl för att transportera standardiserat gods som till exempel byggvaror. Godsets storlek benämns då ofta som en ”pall”. För att kunna frakta mindre gods på en lastpall kan pallkragar fästas i  pallens ytterkant. Detta gör att mindre gods i ojämna former inte kan falla av pallen när den förflyttas.

När godset lastats på pallen är det lätt att sedan flytta pallen direkt till en lastbil via en gaffeltruck. Lika lätt är det sedan vid ankomsten att lyfta av den. Av denna orsak har lastpallar kommit att bli en gängse metod för att transportera gods.

Lastpallen har många andra fördelar. Den är gjord med en mycket enkel konstruktion och har hög hållbarhet. En lastpall som är impregneringsmålad tål väder och vind under lång tid. De har givetvis en begränsad livslängd på grund av att den måste utstå en hel del oöm hantering men kassationsgraden är ändå relativt låg; kanske mindre än 25 % på årsbasis.

Huvudsakligen ser man lastpallarna staplade på lastbilscentraler i den mån de inte används för tillfället men självfallet är syftet att de inte ska vara stilla någonstans utan ständigt vara del av en transport.

Plastpallar har i stor utsträckning kommit att utvidga och anpassa användningen av lastpallar till mer specialiserade behov. Plasten kan i princip formas hur som helst vilket givetvis gör att den lämpar sig bättre för särskilda behov. Exempelvis ser man pallar med lock i plast liksom pallar med såväl bredare som smalare öppningar.

Lastpallar av trä är det traditionella, men plastpallen med sitt bredare användningsområde har blivit mer och mer populär. Europapallen, som har tagits fram för att kunna användas för transporter över gränserna inom Eurozonen, kan fås i både trä och plast.