Brandklassade säkerhetsdörrar

En bra ytterdörr ska inte bara vara svår att bryta upp utan också vara brandklassad för att försvåra spridningen av en eventuell brand.  Det finns flera olika typer av klasser på dörrar så det kan vara bra att grundligt tänka igenom sina behov innan man gör sitt val.

säkerhetsdörr

Under många år  testades ytterdörrars inbrottsskyddande funktioner enligt den svenska standarden SS 817345. Från och med november 2011 är det istället den europeiska standarden SS-EN 1627 som används. Den största skillnaden mellan dessa standarder är att dörrarnas låsenheter numera inte ingår i testerna. Det är alltså endast dörrarnas övriga inbrottsskyddande egenskaper som testas.

Brandklassade säkerhetsdörrar delas in i ett antal olika klasser med bokstäver och siffror. Bokstäverna specificerar dörrarnas olika funktionskrav, till  exempel E och EI. Till detta kopplar man sedan en siffra som visar vilken tid kraven är uppfyllda. Testerna utför man på kompletta dörrar med lås, beslag, karm och övriga tillbehör.

I det så kallade typgodkännandet eller certifikatet som ska följa med dörren samt på tillverkarens produktblad kan man läsa om vilka krav som dörren uppfyller. Du hittar också information om vilka lås och beslag som dörren är godkänd för.

Säkerhetsdörrar är också indelade i olika ljudklasser. Ju högre klass desto bättre isolering mot ljud.

En annan viktig sak att tänka på är att dörrens låsenhet ska vara godkänd enligt de krav som försäkringsbolagen normalt ställer. Man brukar tala om en så kallad ”godkänd låsenhet” på dörren. För att uppfylla detta krav ska dörren antingen vara försedd med ett så kallat tvåfunktionslås eller dubbla lås.

Brandskyddsföreningen rekommenderar att den främsta utrymningsvägen från en bostad, det vill säga ytterdörren, ska vara lätt att öppna inifrån även om man inte har tillgång till nyckel. Av den anledningen ska dörren vara försedd med ett vred på insidan som man öppnar upp låset med.