Anlita en professionell takläggare vid takbyte

Att utföra ett takbyte innebär inte bara en säkerhet utan genererar också i ett ökat värde på fastigheten, vilket är bra att ha i åtanke om man till exempel går i säljtankar. Ett takbyte innebär inte heller bara ett ansiktslyft på huset utan förändrar faktiskt husets helhetsintryck. Eftersom ett takbyte ökar värdet på huset så ger det en så kallad win-win-situation. Det brukar vara billigare att byta tak än att reparera skadorna som uppstår vid läckage.

För att säkerställa att arbetet med takomläggning utförs korrekt bör man använda sig av en professionell takläggare som Mellansvenska Takbolaget, som har flera års erfarenhet av både takbyten och renoveringar. När man ska göra ett takbyte gäller dessutom ROT-avdraget, vilket innebär att man sparar flera tusenlappar på att anlita en professionell takläggare. Tänk på att välja takpannor utifrån vilken stil man vill ha på sitt hus. Vad totalkostnaden blir för takbytet beror mycket på vilken typ av tak det handlar om.

Detta är därmed ett väldigt väsentligt beslut inför ett takbyte. Det är även viktigt att skilja mellan kostnad för material samt kostanden för arbete. Detta för att kunna få en tydlig samt konkret budget och för att kunna beräkna korrekt ROT-avdrag. Det finns en del uppskattade genomsnittliga priser för olika varianter av tak som kan vara bra att ha i bakhuvudet. Snittpris byte av ett plåttak hamnar på 150-200 kronor per kvadratmeter, för betongtak cirka 160-210 kronor per kvadratmeter och för tegeltak cirka 200-250 kronor per kvadratmeter. Det finns också en del taktyper som är lite billigare, till exempel byte av papptak som ligger på 100-150 kronor per kvadratmeter samt Shingeltak för 170-230 kronor per kvadratmeter. Dessa är som sagt snittpriser och kan variera beroende på särskilda förutsättningar samt vilket företag som utför takbytet. Då taket utgör en väldigt väsentlig del av huset bör ett takbyte endast utföras av utbildade och kompetenta personer.