Bygga uterum

bygga uterumOm man vill bygga en altan eller ett uterum så måste man vara noga med att kolla vad som krävs för att få bygga den. Det kan faktiskt vara så att du kan komma att behöva ha ett bygglov för att ens genomföra bygget till att börja med. Om du behöver bygglov eller inte beror till största del på hur stort du vill bygga och var ditt hus ligger. Det är alltid byggnadsnämnden i respektive kommun som får avgöra om just ditt bygge kräver ett bygglov.

Är det en altan du ska bygga så fungerar det så att om altanen kommer att räknas som en tillbyggnad så kommer det också krävas ett bygglov. De kriterier som gäller för att altanen ska räknas som en tillbyggnad är först och främst att den kommer att öka byggnadens totala volym. Det är alltså sammanfattningsvis storlek, höjd och utförande som kommer att avgöra om din altan är en tillbyggnad eller inte. Om du däremot bara ska lägga en enkel trall i anslutning till huset behövs inget bygglov. Något som däremot behövs är tralltvätt för att hålla altanen snygg och ren i många år framöver. Nog om trall. I dagsläget finns inga fasta mått eller riktlinjer att gå efter varken när det gäller storlek eller höjd. Regeringsrätten har dock generellt sett dömt så att om altanen rent visuellt upplevs som en tillbyggnad och om den också innebär en volymökning med utrymme även under altanen så brukar det oftast räknas som en tillbyggnad.

Enligt de domar man har valt att gå efter så har domarna inte tagit hänsyn till om altanen har väggar eller om det är öppet. Man har heller inte lagt någon vikt vid att avgöra på vilket sätt altanen kommer att användas i framtiden. Samma regler gäller också för ett inglasat uterum under tak. Dessa kräver i regel bygglov eftersom att de räknas som tillbyggnad. Även om det är ett fristående inglasat uterum så klassas det alltså som lusthus och som en egen och ny byggnad. Separata regler för detaljplanelagt område finns också att läsa.

Om du bor i Jönköping med omnejd och bygger ett uterum du vill glasa in, kontakta då Glas Service för inglasningen!